Agile Learning Ontwerptoolbox 

Ons project biedt een dynamische digitale toolkit die op maat gemaakt is voor diverse onderwijsbehoeften en die zelfsturende agile praktijken in pilotprogramma’s omarmt. Deze toolkit voorziet opvoeders, leerlingen (studenten van scholen/universiteiten) en begeleiders van nauwkeurige richtlijnen voor het co-creëren van collaboratieve onderwijsprocessen.

Onze innovatie ligt in het samenvoegen van educatieve en sociale contexten, waardoor duurzame samenwerkingsculturen over grenzen heen worden gestimuleerd. Door leerlingen in staat te stellen hun leerervaringen gezamenlijk te ontwerpen, breken we met geïsoleerde benaderingen en verbinden we scholen opnieuw met een bredere maatschappelijke dynamiek. Het potentieel voor overdraagbaarheid is enorm.

Ons werk benadrukt de collectieve aard van creativiteit en intelligentie, waardoor leerkrachten en leerlingen worden uitgerust om deze vaardigheden ook buiten het onderwijs toe te passen – als kunstenaars, burgers, ondernemers, vernieuwers, beleidsmakers en professionals.

Hoe begin ik en leer ik de basis van agile learning?

Welke raamwerken en praktijken zijn nuttig bij het opstarten van een leercentrum?

Welke bronnen richten zich op het perspectief van ouders?

Hoe kan ik agile learning principes inbedden in een traditionele schoolcontext?

Wat zijn goede hulpmiddelen om mij te ondersteunen bij het opbouwen van vertrouwen, motivatie, autonomie en zelfsturing bij mijn studenten?

Hoe kan ik agile learning gebruiken om neurodiversiteit in mijn klas aan te pakken en mijn werkwijzen inclusiever te maken?

Wat zijn goede bronnen om de theorie achter Agile Learning te ontdekken?

Hoe kan ik leren over de verschillen, voordelen en uitdagingen tussen agile learning en traditionele onderwijsmodellen?

Hoe verbeter ik mijn vaardigheden als facilitator van wendbaar leren?

Hoe kan ik in contact komen met en leren van andere agile learning centra of praktijkmensen?

Waar vind ik concrete voorbeelden of ervaringen van agile leerpraktijken om van te leren?

Welke video-inhoud kan mij helpen om zelfgestuurd leren te begrijpen?

Welke podcast kan mij helpen om zelfgestuurd leren te begrijpen?

Ontdek hieronder aanvullende bronnen in het Frans, Nederlands, Duits en Spaans. Pas uw zoekopdracht aan door een specifieke fase op de Agile reiscirkel te selecteren.

Korte beschrijving van stadia:

 

Verbinden : Smeden van sterke teamverbindingen en verbeteren van samenwerking.

Creëer : Genereer innovatieve oplossingen in samenwerking met je team.

Intend : Definieer duidelijke doelen en stem je team af op een gemeenschappelijk doel.

Aanwezigheid : Cultiveer een gefocuste en mindful teamomgeving.

Reflecteren : Leer en verbeter door regelmatige reflectie op ervaringen.

Veiligere ruimte : Koester een inclusieve omgeving waar elke stem wordt gewaardeerd.

Delen en vieren : Vier successen en mijlpalen samen als een team.

Onderbreek : Pauzeer, reflecteer en laad op om wendbaarheid op lange termijn te behouden.